Reklamacje i zwroty

Na skróty

Szukasz formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość albo wzoru pisma reklamacyjnego? Znajdziesz je poniżej:

§1.
Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, z zastrzeżeniem § 8 regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 3. Aby kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia umowy kupujący znajdzie w regulaminie sklepu.

§2.
Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi wobec kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny dostępny w regulaminie
 3. Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@malujbaluj.pl
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów kupujący znajdzie w regulaminie sklepu.
Koszyk
Przewijanie do góry